02 maja 2022

Życzę wszystkim strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin.
Składam serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie.
Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.
Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.
Niech idee czerpane bezpośrednio od patrona strażaków, św. Floriana, przyświecają Wam zawsze.

Prezes OSP Kościelna Wieś - Waldemar Melerowicz.

4 maja - Międzynarodowy Dzień Strażaka

Aktualności

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998