Oops!

Coś poszło nie tak!

Nie przejmuj się spróbuj przekazać darowiznę raz jeszcze!

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998