15 marca 2021

W dniu 14 marca br. w sali OSP odbyła się akcja oddawania krwi organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, klub HDK „Strzelec” przy JS 4141 Kalisz oraz naszą jednostkę. Chęć oddania krwi wyraziły 22 osoby z czego lekarz dopuścił 14. Dwie osoby oddały krew po raz pierwszy a jedna na przeszczep szpiku. W sumie zebrano 6300 ml krwi. Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy.

GALERIA

Akcja krew zakończona

Aktualności

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998