20 czerwca 2021

W dniu 20 czerwca br. w sali OSP odbyła się akcja oddawania krwi organizowana przez Rejonową Radę HDK przy ZR PCK w Kaliszu, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, klub HDK „Strzelec” przy JS 4141 Kalisz oraz naszą jednostkę. Chęć oddania krwi wyraziło 15 osób z czego lekarz dopuścił 12. W sumie zebrano 5400 ml życiodajnego płynu. Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy.

GALERIA

Akcja poboru krwi

Aktualności

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998