1.  Karpisiewicz Krystian

  2.  Krusiewicz Małgorzata

  3.  Korkosz Oliwier

  4.  Zawada Maja 

Członkowie MDP 10-15 lat

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998