1.  Karpisiewicz Karolina

 2.  Kodjasz Oliwia

 3.  Kucharska Zuzanna

 4.  Maniewski Piotr

 5.  Nowak Adrianna

 6.  Pych Klaudia

 7.  Skalska Marika

 8.  Stefański  Maksymilian

 9.  Tyrakowski Filip

 10.  Witucka Klaudia

 11.  Mrowicki Jakub

 12.  Wdowczyk Wiktoria

Członkowie MDP 16-17 lat

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998