1. Karpisiewicz Krystian

  2. Krusiewicz Małgorzata

  3. Mrowicki Jakub

  4. Wdowczyk Wiktoria

Członkowie MDP 16-17 lat

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998