Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998

Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi cieszy się z każdego chętnego kto wstępuje w szeregi naszej jednostki zwiększając grono naszej braci strażackiej. Aby każdy kto czuje zew niesienia pomocy bliźnim nie ociągał się i stanął razem z nami do boju z przeciwnościami losu. Być strażakiem to nie tylko gaszenie pożarów. To również praca dla społeczeństwa, godne reprezentowanie naszej jednostki podczas zawodów a także podczas uroczystości religijnych i społecznych. To pomoc bliźniemu w codziennych trudnościach, to dbanie o majątek i dobro jednostki a także dawanie dobrego przykładu innym w życiu codziennym. Zapraszamy pełnoletnią młodzież żeńską i męską. Prosimy o dostarczenie wypełnionej deklaracji wstąpienia do OSP.

Dodatkowo Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi zachęca dziewczęta i chłopców w wieku 10–17 lat do wstępowania w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Główne cele MDP to :
- szerzenie znajomości przepisów przeciwpożarowych,
– nauka zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
– podnoszenie wiedzy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
– rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zawodach i zajęciach sportowych,
– podejmowanie i realizacja innych zadań pożytecznych dla OSP i społeczności lokalnej.

Gwarantujemy świetną zabawę podczas zbiórek i treningów, połączoną ze zdobywaniem wiedzy oraz wiele innych atrakcji. Jedyne co musisz zrobić to dostarczyć podpisaną przez rodziców deklarację wstąpienia do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Więcej informacji udzielamy telefonicznie lub przez formularz kontaktowy (zakładka – kontakt). Nie oglądaj się tylko dołącz do nas!

otwórz

Deklaracja wstąpienia do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Dokumenty

Dołącz do nas

otwórz

Zgoda rodziców osób poniżej
18-stego roku życia na udział w działaniach OSP w Kościelnej Wsi

Dokumenty

Dołącz do nas
Dołącz do nas
Dołącz do nas

otwórz

Deklaracja wstąpienia w poczet członków wspierających
Ochotniczej Straży Pożarnej

Dokumenty

Dołącz do nas
Dołącz do nas

otwórz

Deklaracja wstąpienia w poczet członków zwyczajnych
Ochotniczej Straży Pożarnej

Dokumenty

Dołącz do nas
Dołącz do nas

Dołącz do nas

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998