Gminne zawody sportowo pożarnicze 13.06.2016 r.

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998