14 kwietnia 2021

Druhowi Stefanowi oraz członkowi MDP Piotrowi Maniewskim wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci Matki i Babci składają Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna, oraz druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnej Wsi.

Kondolencje

Aktualności

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998