18 sierpnia 2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17.08.2021 r. w wieku 73 lat odszedł na wieczną służbę Ś.P. Druh Eugeniusz Skalski. Msza św. żałobna odbędzie się dnia 19 sierpnia br. o godzinie 13:00 w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny. Rodzinie, wyrazy głębokiego współczucia składają Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Druhny i Druhowie OSP w  Kościelnej Wsi.

Odszedł na wieczną służbę

Aktualności

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998