25 stycznia 2023

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.01.2023 r. w wieku 66 lat odszedł na wieczną służbę Ś.P. Druh Andrzej Pawlak. Msza św. żałobna odbędzie się dnia 28 stycznia br. o godzinie 13:00 w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny.

Wiceprzewodniczącemu Komisji Rewizyjnej OSP Kościelna Wieś dh Tomaszowi Pawlakowi i jego rodzinie, wyrazy głębokiego współczucia składają Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Druhny i Druhowie OSP w  Kościelnej Wsi.

Odszedł na wieczną służbę ś.p. Druh Andrzej Pawlak

Aktualności

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998