12 stycznia 2020

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnej Wsi informuje, że ze względu na dotarcie do dokumentów potwierdzających założenie straży w roku 1908 odwołujemy obchody jubileuszu 110-lecia powstania OSP, który miał odbyć się w dniu 27 czerwca 2020 roku. Jeśli najbliższe Walne Zebranie wyrazi taką wolę to jubileusz 115-lecia przeprowadzony zostanie w roku 2023. Jednocześnie informujemy, że zaplanowane na ten dzień uroczystości z okazji przekazania nowego sztandaru naszej jednostce odbędą się zgodnie z planem. Poniżej publikujemy dokumenty i ich tłumaczenie dotyczące w/w sprawy. 

Odwołanie Jubileuszu OSP

Aktualności

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998