Peregrynacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 3-4.10.2011 r.

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998