Poświęcenie sztandaru 01.08.2021 r.

Zdjęcia z przekazania sztandaru już wkrótce zostaną opublikowane.

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998