Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 19.09.2009 r.

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998