Powiatowe zawody sportowo- pożarnicze MDP 02.06.2018 r.

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998