Druhny i Druhowie rozpoczęła się kampania 1% na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Pamiętaj o swojej jednostce OSP, zachęć przyjaciół i najbliższych, przy składaniu PIT-U wpisz nr KRS 0000116212, 1% – to pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę. Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy we: „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać tylko nasz numer KRS: 0000116212. Nie można pomylić numeru KRS.

Przykładowy wzór części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%.

Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998

Przekaż 1% podatku

PIT - 36

PIT - 37