Przekazanie samochodu dla OSP 11.01.2009 r.

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998