05 czerwca 2021
Jak co roku, zgodnie z tradycją nasi druhowie przygotowywali jeden z ołtarzy na uroczystości Bożego Ciała.

GALERIA

Przygotowanie Ołtarza - Boże Ciało

Aktualności

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998