19 lutego 2021

W dniu 14 marca br. w godzinach od 9:00 do 13:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza 1, odbędzie się akcja oddawania krwi organizowana przez Polski Czerwony Krzyż, przy współudziale OSP w Kościelnej Wsi. Zachęcamy wszystkich do udziału w niniejszej akcji - „Twoja krew ratuje życie”.

Przyjdź oddaj krew!

Aktualności

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998