14 czerwca 2021

W dniu 20 czerwca br. w godzinach od 9:00 do 13:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza 1, odbędzie się akcja oddawania krwi organizowana przez Rejonową Radę HDK przy ZR PCK w Kaliszu, OSP w Kościelnej Wsi, Jednostkę Strzelecką 4141 w Kaliszu oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Zachęcamy wszystkich do udziału w niniejszej akcji - „Twoja krew ratuje życie”.Treść

Przyjdź oddaj krew!

Aktualności

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998