24 lipca 2021

Dnia 1 sierpnia br. odbędzie się w naszej jednostce uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru. Wszystkich członków OSP posiadających mundury obowiązuje umundurowanie galowe. Program uroczystości przedstawia się następująco:

11:20 – Zbiórka uczestników przed salą OSP.

11:30 – Złożenie wiązanki na cmentarzu.

11:40 – Przemarsz do kościoła.

12:00 – Uroczysta Msza Święta i poświęcenie sztandaru po przyjściu z kościoła – plac przed salą.

13:00 – Ceremoniał:

przedstawienie rysu historycznego OSP w Kościelnej Wsi;

przekazanie sztandaru;

wręczenie odznaczeń i wyróżnień;

wystąpienia gości;

program artystyczny;

wpisy do księgi pamiątkowej;

poczęstunek.

Uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru

Aktualności

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998