Walne zebranie sprawozdawcze 30.01.2022 r.

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998