04 lutego 2022

Dnia  30 stycznia 2022 roku w sali OSP odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2021. Gośćmi zebrania byli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gołuchowie i jednocześnie wójt gminy Gołuchów druh Marek Zdunek, przewodniczący Rady Gminy Gołuchów druh Tomasz Pawlak oraz radni druhna Anna Miklaszewska i druh Adam Musiał, sołtys sołectwa Kościelna Wieś II druhna Eliza Korkosz. Na zebraniu przedstawiono sprawozdania: z działalności za rok 2021 i plan działalności na rok 2022 przedstawione przez druha Marcina Binka, finansowe za rok 2021 oraz plan finansowy na rok 2022 przedstawione przez druha Aleksandra Kułtona, z działalności orkiestry przedstawione przez druha Krzysztofa Dymalskiego oraz Komisji Rewizyjnej przedstawione przez druha Wojciecha Tyrakowskiego, na której wniosek jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP za rok sprawozdawczy 2021. Podjęto decyzję o organizacji w roku 2023 uroczystości jubileuszu 115-lecia powstania naszej jednostki.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie.

GALERIA

Walne Zebranie sprawozdawcze za 2021 r.

Aktualności

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998