21 stycznia 2023

Zarząd OSP informuje, że dnia 5 lutego 2023 roku o godzinie 12:00 odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze za 2022 rok. W przypadku braku kworum następne zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 12:30.
Zachęcamy dzieci i młodzież do przyjścia na zebranie i wstępowanie w nasze szeregi.
Obowiązuje umundurowanie wyjściowe.

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022

Aktualności

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998