31 maja 2021

Zarząd OSP informuje, że dnia 13 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W przypadku braku kworum następne zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.30. Obowiązuje umundurowanie wyjściowe. 
Zachęcamy dzieci i młodzież w wieku od lat 10 do przyjścia na zebranie i wstępowanie w nasze szeregi.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Aktualności

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998