Zarząd Jednostki OSP
Sekretarz Komisji Rewizyjnej dh Małgorzata Bińczyk

SEKRETARZ

dh

Małgorzata Bińczyk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Wojciech Tyrakowski

PRZEWODNICZĄCY

dh

Wojciech Tyrakowski

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Tomasz Pawlak

WICE-PRZEWODNIĄCZĄCY

dh

Tomasz Pawlak

Członek Zarządu dh Rafał Zawieja

CZŁONEK ZARZĄDU

dh

Rafał Zawieja

Członek Zarządu dh Krzysztof Dymalski

CZŁONEK ZARZĄDU

dh

Krzysztof Dymalski

ZASTĘPCA GOSPODARZA

Zastępca Gospodarza dh Bernard Doktór - Zarząd Jednostki OSP

dh

Bernard Doktór

Gospodarz dh Bożena Spaleniak - Zarząd Jednostki OSP

GOSPODARZ

dh

Bożena Spaleniak

Kronikarz dh Paulina Militowska - Zarząd Jednostki OSP

KRONIKARZ

dh

Paulina Militowska

Skarbnik dh Aleksander Kułton - Zarząd Jednostki OSP

SKARBNIK

dh

Aleksander Kułton

Sekretarz dh Jan Grabarek - Zarząd Jednostki OSP

SEKRETARZ/

KRONIKARZ

dh

Paulina Militowska

Zastępca Naczelnika dh Grzegorz Szczepaniak - Zarząd Jednostki OSP

ZASTĘPCA NACZELNIKA

dh

 Mariusz Woźniak

Wiceprezes dh Marcin Binek - Zarząd Jednostki OSP

WICEPREZES

dh

Marcin Binek

Wiceprezes-Naczelnik dh Piotr Binek - Zarząd Jednostki OSP

WICEPREZES- NACZELNIK

dh

Piotr Binek

Prezes Waldemar Melerowicz - Zarząd Jednostki OSP

PREZES

dh

Waldemar Melerowicz

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998

Zarząd

Komisja Rewizyjna

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998