23 grudnia 2021

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnej Wsi składa wszystkim Druhnom i Druhom oraz Mieszkańcom Kościelnej Wsi życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, by przyjście na świat Chrystusa przyniosło nam radość, pokój, nadzieję i miłość”.

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy” - J 1,1-14.

Życzenia Bożonarodzeniowe 2021 r.

Aktualności

"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"

Numery alarmowe
tel. 112       tel. 998