Orkiestra Dęta OSP Kościelna Wieś - OSP Kościelna Wieś

OSP KOŚCIELNA WIEŚ

Logo OSP Kościelna Wieś
"Bogu na chwałę, bliźnim na pomoc"
112/998

OSP KOŚCIELNA WIEŚ

Logo OSP Kościelna Wieś
"Bogu na chwałe, bliźnim na pomoc"
112/998
Przejdź do treści

Zarząd

Dyrygent Orkiestry
Marcin Wieczorek tel. 509-272-186
Członek Zarządu OSP
Krzysztof Dymalski tel. 536-310-034
W 1911 roku w Kościelnej Wsi znajdującej się pod zaborem rosyjskim rozpoczyna swą działalność Orkiestra Dęta,  która zostaje założona z inicjatywy ówczesnego zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnej Wsi, z którą powiązana jest aż do dziś. Jej pierwszym kapelmistrzem był Jan Potecki, który swoją funkcję pełnił do 1914 roku. Zespół mógł działać tylko przez 3 lata gdyż w 1914 roku wybuchła I Wojna Światowa. W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość a nasi pradziadkowie wznawiają występy muzyczne. Kapelmistrzami po  wojnie byli kolejno: Michał Gorzelańczyk w latach 1918-1925, 1925-1927 roku Adam Skalski, 1927-1938 roku Pełczyński i 1938-1939 Władysław Drobniewski.
Niestety w 1939 roku II Wojna Światowa przeszkodziła w kontynuowaniu działalności orkiestry. Śmierć poniosło wielu muzyków a instrumenty zostały zniszczone. Niedługo po zakończeniu działań wojennych w roku 1946 członkowie zespołu wznawiają działalność a kapelmistrzem zostaje Gorzelany Wawrzyniec, który prowadzi orkiestrę do 1952 roku.
W latach 1952-1988 dyrygenturę przejmuje Bronisław Marczak. Nowy kapelmistrz pełnił swoje stanowisko przez 36 długich i obfitych w nagrody oraz wyróżnienia lat. Nie sposób wymienić tu wszystkich zwycięstw, często za I miejsca w przeglądach województwa kaliskiego a później wielkopolskiego oraz innych miejsc zajętych na konkursach. Dyrygent ten wyuczył wiele pokoleń muzyków i swoich następców a w tło Kościelnej Wsi na zawsze wtopił już wizerunek orkiestry dętej. Bronisław Marczak został nagrodzony przez PZChiO (Polski Związek Chórów i Orkiestr) odznaką II stopnia-srebrną a cała działalność orkiestry odznaką III stopnia-Złotą. Lata 1982-1986 to okres najlepszy dla orkiestry-to właśnie wtedy odnosiła największe sukcesy a grono muzyków liczyło aż 45 osób.
W latach 1988-1995 batutę przejmuje od Bronisława Marczaka jego syn Mieczysław Marczak, a orkiestra bierze nadal czynny udział w życiu kulturalnym naszego regionu. Jest zawsze obecna na uroczystościach państwowych i kościelnych podnosząc ich rangę i dostojność.

Od roku 1995 do 2008 zespół działa pod batutą Wojciecha Musiała. To dalszy rozwój muzyczny już w nowoczesnym wydaniu. Zaraz po objęciu dyrygentury, młody kapelmistrz idąc z duchem czasu powiększył repertuar o nowe utwory wysokiego standardu. Nowe występy cieszą się popularnością wśród dorosłych i młodzieży, która coraz chętniej uczy się muzyki, a orkiestra wraz z młodymi członkami staje na wysokości zadania i zajmuje wysokie miejsca na konkursach i przeglądach województwa wielkopolskiego. W 2003 roku zespół wraz z bardzo młodymi wówczas muzykami udaje się do Chewrees w Belgii partnerskiego  miasta gminy Gołuchów gdzie daje popis swoich umiejętności przed tamtejszą publicznością.
Na początku 2009 roku rozpoczęty został nowy okres w działalności, pod batutą dyrygenta Mariana Sikorskiego który pełnił tę funkcję do 2011roku. Przygotowany został nowy repertuar oraz rozpoczęto szkolenie nowoprzyjętej młodzieży pod kierunkiem Tomasza Wojcieszaka. Następuje wówczas także zmiana zarządu Orkiestry w Kościelnej Wsi, której prezesem zostaje Krzysztof Dymalski a sekretarzem Krzysztof Kołaczek. Dużym sukcesem w 2009 roku było zajęcie II-go miejsca podczas Przeglądu w Gołuchowie – kwalifikując zespół do Regionalnego Przeglądu w Krynicy–Zdroju w 2010 roku.
W 2011 roku Orkiestra Dęta OSP w Kościelnej Wsi obchodziła jubileusz 100-lecia działalności, cenny czas i praca, które muzycy poświęcają na krzewienie kultury muzycznej zostaje zauważony przez PZChiO, który przyznaje Orkiestrze Dętej w Kościelnej Wsi za szczególną działalność organizacyjną i artystyczną w społecznym ruchu muzycznym Odznakę Honorową - Złotą z Laurem.
Rok 2011 rozpoczęty został pod batutą nowego młodego dyrygenta Marcina Wieczorka. W zespole szkolą się coraz młodsi uczniowie, którzy często zaczynają naukę mając niespełna 10 lat. Ostatnim osiągnięciem Orkiestry w Kościelnej Wsi było w 2015 roku zajęcie 5-go miejsca podczas Przeglądu Orkiestr Dętych OSP Południowej Wielkopolski i zakwalifikowanie się do Przeglądu Regionalnego w Polanicy–Zdroju w 2016 roku.

W  2016 roku zespół uroczystym koncertem noworocznym rozpoczął obchody roku jubileuszowego 105-lecia swojej działalności artystycznej. Obecnie funkcjonowanie zespołu ma nieporównywalnie większy zakres w stosunku do lat ubiegłych - są to regularnie już organizowane koncerty noworoczne oraz koncerty wakacyjne, które przyciągają każdorazowo pełną widownię. Są to także m.in. występy na festiwalach muzycznych czy koncerty w naszej miejscowości oraz na terenie Gminy Gołuchów.
Orkiestra
Wróć do spisu treści